• English
  • Nederlands
Pragmatisch

Organisaties naar een volgende fase brengen

DNA
Ontwikkelen van mensen en organisaties om zo jouw bedrijf succesvoller te maken. Het verbinden van praktijk met theorie om tot praktische, nuttige en bruikbare plannen te komen en die vervolgens ook te implementeren. Samen met jouw team werken aan analyses en creëren van strategische opties, zonder de praktische kant en uitvoerbaarheid uit het oog te verliezen. Te vaak zien we gevestigde consultants en managers de mooiste analyses, presentaties en plannen maken, die uiteindelijk niet gerealiseerd worden, omdat de praktische kant /uitvoerbaarheid en eigenaarschap onvoldoende aandacht krijgt. Dit kan en moet anders!

Motto
‘Managers schrijven memo’s geen rapporten’
Het is niet moeilijk om een lijvig rapport te schrijven, maar de essentie vatten op een A4 of in een prikkelend gesprek zodat je organisatie er wat mee kan en doet, daar gaat het om. Het resultaat is jouw succes.

Pragmatisch komt van het Griekse woord ‘Pragma’, wat handeling betekent. De pragmaticus gaat uit van feiten, oorzaken en gevolgen, trekt daar lering uit en gaat dan over tot handelen. Pragmatisch betekent praktisch, nuttig en bruikbaar.

Het pragmatisme is een filosofische stroming gekenmerkt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie, die volgens het pragmatisme niet los van elkaar staan. Het bekendst is wellicht hun pragmatische theorie van de waarheid die stelt dat een opvatting waar is als het in de praktijk werkt. Waarheid wordt dus niet gedefinieerd aan de hand van een correspondentierelatie of coherentie, maar in termen van praktisch nut en maatschappelijk voordeel.